Roadtrip Nation’s Green RV, Grand Teton National Park

Roadtrip Nation's Green RV, Grand Teton National Park

Roadtrip Nation’s Green RV “Ellie” at Grand Teton National Park in Wyoming. Photo: Dan Ford, Roadtrip Nation.